Ankerintervallen

In onze tonale/modale muziek spelen het reine oktaaf en de reine kwint een sleutelrol bij de manier waarop ons oriënteren in de toonruimte.

Het zijn de intervallen die zo eigen en vanzelfsprekend moeten zijn dat je ze op elk moment kunt oproepen.

Kijk naar de uitleg en demonstratie in de VIDEO (submenu rechtsonder).

Gebruik de volgende oefening met daarin een bourdon als kapstok voor je oriëntatie. 

Oefen dit met verschillende reine kwinten.

 

ankerintervallen oefening