LEARNING OUTCOMES JAAR 1 (PROPEDEUSE)

De student demonstreert muzikaal bewustzijn door luisterend/spelend/zingend trefzeker te navigeren in de tonale toonruimte en geeft daarbij blijk van een muzikaal tijdsbeleven (metrum/ritme/timing).

Daarbij wordt een voorraad van veelvoorkomende patronen (patterns) gememoriseerd en in verschillende contexten toegepast. Dit doen we in twee dimensies:

 1. betrekking hebbend op muzikale ruimte: toonhoogte
 2. betrekking hebbend op muzikale tijd: tempo, metrum, ritme

Patronen:

 • kwart-kwint-octaaf-"ankers"
 • akkoordpatronen (bijvoorbeeld drieklankskelet, arpeggio's)
 • ladderpatronen
 • metrisch-ritmische patronen in veel voorkomende maatsoorten
 • Partimentopatronen, en patronen uit jazz-standards

Aan te schaffen lesmateriaal: Traplopen en Springstof deel 1 - G Blok. Broekmans & van Poppel.

Les 1: Introductieles

Ankerintervallen

In onze tonale/modale muziek spelen het reine octaaf en reine kwint de sleutelrol om ons te oriënteren in de toonruimte.

Kwint en octaaf zijn de intervallen die je je te allen tijde moet kunnen voorstellen en kunnen oproepen.

Bekijk de uitleg en demonstratie hierbij in de VIDEO (zie submenu rechts). 

Gebruik daarvoor de volgende oefening met daarin een (doorklinkende) bourdon als aanknopingspunt:

ankerintervallen oefening

 

Drieklankpatronen

Oefening 1: Zing/speel de gegeven akkoordbrekingsvormen van de vier drieklanken groot, klein, verminderd en overmatig. Begin op verschillende tonen.

Notenvoorbeeld:

triadic pattern 1

 

triadic pattern 2

NB Er zijn geen sleutels, voortekening of toevallige voortekens gegeven, alleen de plaatsing van de noten op de balk... 

Dit is dus het patroon dat je zou zien ergens op de notenbalk, welke sleutel of toonsoort je ook gebruikt...

Oefening 2: Oefen dit ook startend vanaf verschillende tonen, en zing de notennamen...

Cognitieve oefening 1:

Bouw alle drieklanken vanuit een gegeven noot:

 • gegeven noot is de grondtoon
 • gegeven noot is de terts
 • gegeven noot is de kwint

Prestatieniveau: een correcte drieklank binnen 5 seconden. Oefen dit ook schrijvend in g- en f-sleutel.

 

Romanesca (ons eerste partimentopatroon)

Romanesca 3

Ook in mineur... dalend oorspronkelijk en stijgend met verhoogde 6 en 7.

Zing/speel alle stemmen in verschillende toonsoorten; gebruik ook de notennamen (als je zingt).

Oefeningen in figuratie worden later toegevoegd.

Bekijk deze video over de Romanesca gemaakt door Elam Rotem (de man achter earlymusicsources.com): https://youtu.be/esObNllIA14

 

Autumn Leaves

Lead sheet JPG

Harmonisch patroon: Dominantenketen met septiemakkoorden (groot septiemakkoord , klein septiemakkoord, halfverninderd septiemakkoord, dominantseptiemakkoord).

Intervalpatroon tussen de buitenstemmen: 3 - 7 - 3 - 7 - 3 - 7 - 3.

Let op de gemeenschapelijke toon en stemvoering.

Oefening: Zing/speel alle stemmen.

Klavierzetting van het A deel:

autumn leaves keyboard setting section A

B deel:

autumn leaves B part keyboard setting

 Oefening: Speel de klavierzetting! Ook in andere toonsoorten.


Les 2: Navigeren in toonladderpatronen

Introductie www.artusimusic.com

Modale ladderpatronen (scale patterns). 

Onmisbaar is de vaardigheid om je spelend/zingend vlot te kunnen bewegen in alle diatonische ladderpatronen (ook zonder noten voor je neus).

Bekijk ook de uitleg en demonstratie in de VIDEO (zie submenu rechts).

Je moet de volgende modale patronen vloeiend kunnen spelen/zingen:

 1. jonisch (majeur)
 2. dorisch
 3. frygisch
 4. lydisch
 5. mixolydisch
 6. eolisch (=mineur oorspronkelijk)

De kwint is het "anker" van elk patroon. Je beweegt een stap voorbij de kwint en een stap onder de starttoon.

Elke halvetoonsafstand is aangegeven met een *.

scale patterns 1 6

 

Zing/speel ook van elk het volgende patroon: 1-5-6-5-1-7-1

1 5 6 5 1 7 1 modal 

 

Zing/speel ook van elk het volgende patroon: 1-3-5-6-5-3-1-7-1

1 3 5 6 5 3 1 7 1 modal 

Elke halvetoonsafstand is aangegeven met *


Les 3

Buitenstemmen luisteren (Vivaldi, Stravaganza)

https://open.spotify.com/track/7xJn6t1a4JJP0fZ0svpxMY?si=0bc64cafd8d54d43

Vivaldi slow 001

Artusi introductie: www.artusimusic.com 


Les 4

Een nieuw toonladderpatroon:

1-2-1-3-1-4-1-5-1-6-1-7-1-8-1

en

8-7-8-6-8-5-8-4-8-3-8-2-8-1

In majeur:

scale pattern schenk 01

 

scale pattern schenk 02

 

In mineur: stijgend "melodisch", dalend oorspronkelijk/eolisch

scale pattern schenk 03

en

scale pattern schenk 04

Traplopen en springstof

De septiemakkoorden van Autumn Leaves inclusief het B-deel.