AHWM10 omslagDeze website heeft tot doel studenten te ondersteunen en te faciliteren bij het vak Contextuele Studies, dat ik verzorg aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

In het vak contextuele studies bestuderen we (muzikale) onderwerpen vanuit meerdere gezichtspunten: muziek- en cultuurhistorisch, algemeen historisch, harmonisch/contrapuntisch en analytisch. De onderwerpen kunnen algemeen zijn, maar ook zeer specifiek. Ze kunnen betrekking hebben op een persoon, een werk, een oeuvre, een periode, een stijl, een gebeurtenis, enzovoort.

Daarbij wordt als basisboek gebruikt A History of Western Music door Burkholder, Grout & Palisca. Aanschaf van het boek geeft toegang tot uitgebreide digitale resources op de website van de uitgever. Daarnaast wordt volop verwezen naar en gebruik gemaakt van digitale bronnen die beschikbaar zijn bij de Koninklijke Bibliotheek.

Bij het verkennen van een onderwerp worden contextuele vragen gesteld. Resultaten van de verkenning worden weergegeven in Mindmaps of Conceptmaps. Dit is een proces van ordenen, structureren en verbanden leggen. Hierbij wordt de benadering van Joseph D. Novak gebruikt zoals beschreven in Learning, Creating and Using Knowledge

Elke student kiest in jaar 1, 2 en 3 voor een eigen onderzoeksonderwerp waarover een contextueel werkstuk wordt geschreven. Dit werkstuk weerspiegelt de werkwijze van contextuele studies zoals die in de lessen wordt vormgegeven. Dit betekent dat het gekozen onderwerp muzikaal gezien relevant dient te zijn, en dat de diverse gezichtspunten en bijbehorende kennisdomeinen aan de orde komen.

Bekijk voor een overzicht een concept map gemaakt met de gratis software CMapTools verkrijgbaar via deze link.