Beste studenten:

Ons thema laat zich niet in een kennistoets van 1,5 uur proppen, vandaar dat de afsluiting geschiedt met een verwerkingsopdracht.

Onderstaand de vragen voor de afronding van het thema Fin de Siècle. Je mag ze samen met (1) iemand anders uitwerken en inleveren. Graag de namen erbij :-) en insturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en NIET via Facebook :-).

Onderdeel van de beoordeling is ook dat je zaken in fatsoenlijk Nederlands adequaat onder woorden brengt. Schrijf dus goed lopende zinnen. Dus "zeg maar": geen "kwebbeltaal" dus. Graag. Overigens: ook geen "telegramstijl". Als ik u niet ontrief... ;-)

Inleverdatum: zondag 6 februari 2022 tot 23.59 uur.

ALGEMENE VRAGEN

1. Op de periode die bekend staat als het Fin de Siècle, wordt in later tijden met enige weemoed teruggekeken. Men spreekt zelfs van een "belle époque". In onze lessen hebben we gezien dat aan het Fin de Siècle zowel positieve als negatieve waarderingen werden verbonden. (10)

Omschrijf en verklaar de term Fin de Siècle (3).
Geef een aantal voorbeelden van wat er zoal positief en negatief werd gewaardeerd in deze periode (4).
Door welke belangrijke historische (en politieke) gebeurtenissen in Europa wordt deze periode (ongeveer!) begrensd? (3)

2. Art Nouveau wordt in deze tijd een belangrijke uitingsvorm. (10)

a. omschrijf wat Art Nouveau is en waaraan je het kunt herkennen (2)
b. op welke wijze is deze stroming zichtbaar geworden in de openbare ruimte van steden in Europa? (2)
c. wat was er nieuw aan de Art Nouveau in vergelijking met de gevestigde kunst? (2)
d. waar word je in het Groningse straatbeeld nog herinnerd aan deze periode? Voeg drie afbeelding bij .(2)
e. Wat is de Arts & Crafts movement en waarom wordt deze vaak in één adem genoemd met Art Nouveau? (2)

 

3.  Het symbolisme startte aanvankelijk als een literaire beweging, waarvan de naam afkomstig was van Jean Moréas.(10)

a. beschrijf kort waar het symbolisme als beweging voor stond (3)
b. noem de thema's die men belangrijk vond (4)
c. noem drie belangrijke personen en hun bijdrage (3)

4. De volgende schilderijen moeten gekoppeld worden aan een stroming/stijl die we in de les hebben besproken:(30)

Je vindt ze in de volgende zip-file: FdS.zip.

De keuzemogelijkheden zijn:

 1. impressionisme
 2. sociaal realisme
 3. realisme
 4. pointillisme
 5. expressionisme
 6. pre-rafaëlieten
 7. symbolisme
 8. cubisme

Maak je keuze en onderbouw deze kort (trefwoordsgewijs) door te verwijzen naar essentiële kenmerken. De naam van de schilder is meegenomen, maar niet noodzakelijk. 

Koppeling (10)
Onderbouwing (10)

5. In de opera Pelléas et Mélisande  zijn we ingegaan op de diepere betekenis van symbolen, voorwerpen, plaatsen, woorden, conversaties.(20)

Bespreek kort de diepere betekenis van:

 • de blindheid van koning Arkel
 • de twee bronnen
 • het bos en het park
 • de grot bij de zee en de kerkers onder het kasteel
 • het kind Yniold
 • de kroon en de ring
 • de zonsondergang en het raam in de sterfscène van Mélisande

Geef kort aan (trefwoordsgewijs) hoe Debussy deze symbolen "inkleurt".

6. Tijdens de lessen hebben we vergelijkingen getrokken tussen de opera van Debussy en boeken en films. (20)

Kies een van de volgende titels (boeken of films) en ga in op een aantal (minimaal drie maximaal vijf) symbolistische aspecten. (20)

 1. The Lord of the Rings trilogie van Tolkien
 2. Harry Potter cyclus (7!) van J.K. Rowling
 3. The Matrix trilogy
 4. Star Wars de oorspronkelijke trilogie
 5. Een boek of film naar keuze met overduidelijke symbolistische kenmerken (dat is dus meer dan "alleen maar" het gebruik van symbolen!).

ANALYSE 

1. Aan de hand van Isle Joyeuse zijn we uitgebreid ingegaan op vorm- en compositieprincipes bij Claude Debussy. Die principes zijn ook te vinden in de volgende compositie: (40)

Debussy Cloches a travers les feuilles Images book 2.pdf  

Spotify link: Pierre-Laurent Aimard

Beantwoord de volgende vragen en lever ook de partituur met aantekeningen in (digitaal, dus gescand of bewerkt met een pdf-editor). Verwijs in je antwoorden naar de partituur.

 1. Waar zitten de geledingspunten in deze compositie?
 2. Hoe komen ze tot stand (met welke middelen gerealiseerd)?
 3. In wat voor vormschema resulteert dit? Maak desnoods een tekening :-).
 4. Illustreer met welke toonladders en toonreeksen Debussy werkt.
 5. In de lessen hebben we het uitgebreid gehad over de harmonieën en de manier van stemvoering bij Debussy: ga daar aan de hand van deze compositie op in. Denk daarbij aan zijn uitspraak: "Ik doe eigenlijk niets nieuws, ik zet het alleen een beetje anders op papier".
 6. Illustreer aan de hand van deze compositie hoe principes van gulden snedeverhouding en symmetrie worden toegepast. Kies een basiseenheid (notenwaarde) om te kunnen rekenen (kan zowel kwartnoot als halve noot zijn). Let op bij gelijkblijvende puls en een veranderende notenwaarde (4/4 en 12/8).

2. Als laat negentiende eeuwse composities hebben we de Prelude uit Tristan und Isolde en "Prélude, chorale et fugue" van Franck beluisterd en besproken. (40)

Probeer zoveel mogelijk items van de bulletlist van de webpagina over chromatiek, tonaliteit en toonsoortverhoudingen te koppelen aan verwijzingen naar de verschillende partituren.