Net zoals kleren gemaakt kunnen worden van stoffen met een verschillende textuur en als gevolg daarvan verschillend aanvoelen, zo kan ook muziek verschillende texturen hebben.

Textuur in muziek gaat over het "weefsel" van verschillende stemmen of partijen in een muziekstuk en de relaties tussen die stemmen/partijen.

(Definities uit glossary AHWM9)

texture ahwm9

homophony ahwm9

zoals in een psalmzetting (Goudimel)

homofonie 

polyphony ahwm9

zoals in een fuga (J.S. Bach)

 polyfonie

heterophony ahwm9

zoals in volksmuziek met geïmproviseerde elementen

 

melody and accompaniment ahwm9

zoals in een Bachkoraal waar in de harmonie versieringstonen worden toegevoegd