In de meeste gevallen kent muziek een begin en een einde.

Net zoals sommige verhalen die beginnen met: "Heel lang geleden, in land hier ver vandaan..." en eindigen met "En ze leefden nog lang en gelukkig."

Afsluitingen of afrondingen in de muziek zijn te vergelijken met taal. We formuleren zinnen die op verschillende manieren kunnen eindigen of een opening bieden.

Enkele voorbeelden:

 • "Wij danken u voor uw aandacht. Tot ziens."
 • "Dit was het journaal van zes uur. Wij wensen u een prettige avond."
 • "Wilt u alvast iets drinken?"
 • "Was alles naar wens?"
 • "Pardon..."
 • "Pardon".
 • "PARDON?!"

(Tijdelijk) afsluiten in de muziek gebeurt vaak met slotformules of cadenzen die verschillen per stijl, plaats en tijd.

Het begrip cadens is voor ons sterk verbonden met harmonie en tonaliteit. De meeste volksliederen sluiten ermee af:

 • Wilhelmus
 • God save the Queen
 • Frysk bloed tsjoch op
 • Grönnens laid
 • en vele andere

VOORGESCHIEDENIS

cadenzen in organum 1 1 OMO

 

3 stemmige cadenzen 14e eeuw OMO

Landini

Landini cadens 1

Landini cadens 2

 

3 stemmige cadenzen 15e eeuw OMO

Palestrina

Palestrina cadens 2 en 4 stemmig

Johann Gottfried Walther

clausula formalis perfectissima

in een "gestripte" versie:

clausula formalis perfectissima (stripped)