Essay vragen hoofdstuk 30, 32, 33

1. Welke rol speelde nationalisme gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw bij het tot stand komen van muzikale stijlen in Europa, Rusland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten? 
Hoe verschilde de rol van het nationalisme in de diverse (geografische) gebieden?
Leidde het nationalisme tot één coherente muzikale stijl of een diversiteit aan stijlen?
Noem en beschrijf composities die de invloed van nationalisme in muziek van de latere negentiende eeuw illustreren, en leg uit of, en hoe, nationalistische ideologie en esthethiek te relateren zijn aan specifike stijlkenmerken van deze composities.

2. Noem en en verklaar enkele van de compositietechnieken die modernistische componisten in de vroege twintigste eeuw ontwikkelden om traditionele ideeën van tonale progressies en motivische ontwikkeling te vervangen die waren overgeleverd vanuit de achttiende- en negentiende-eeuwse Duits-Oostenrijkse traditie.

3. Bespreek manieren waarmee in de vroege twintigste eeuw componisten zich opstelden tegenover de uitdaging om muziek te schrijven die kwam na de traditionale tonale muziek waarvan volgens hen de  expresieve kwaliteiten uitgeput waren. Welke componisten kwamen met belangrijke, overtuigende oplossingen voor dit vraagstuk? Wat waren deze oplossingen? Hoe verklaarden componisten hun opnieuw doordenken of het loslaten van eerdere conventies van tonaliteit en muzikale expressie. Noem en beschrijf een aantal composities die de oplossingen van diverse componisten  illustreren.